Bosveld Stereo – Nuus en Gebeure

Besoek ons Dagboek vir inligting oor toekomstige funksies en gebeurtenisse
Of besoek ons Fotos blad vir fotos van vorige geleenthede

Tree in verbinding met ons

SMS lyn: SMS jou boodskap na 44465

Besoek Bosveld Stereo se Facebookblad

Adverteer op ons webblad.

Komplimente of Klagtes.

Advertensies

leons_motors
immunadue

Volg Bosveld Stereo

twitter_icon

Weeklikse Wyshede:

DIE AAMBEELD BREEK BAIE HAMERS DEUR STIL HARDE HOU TE VERDUUR.
-OUTYDSE SPREEKWOORD-
WAT NIE GOED IS VIR DIE KORF, IS NIE GOED VIR DIE BYE NIE.
MARCUS AURELIUS (121-180 nC)
KAN ENIGE MENS OOIT OP PRESTASIE SOOS DIE BYE ROEM? HET ENIGE FILOSOOF AL SO ‘N VOLMAAKTE GEMEENSKAP ONTWERP?
DESIDERIUS ERASMUS (1466-1536)
DIE GEMEENSKAP MAG NIE ‘N MASKER WEES WAARAGTER DIE EEN GLIMLAG EN DIE ANDER HUIL NIE.
GEORGE POMPIDOU
WATTER KLEIN DEEL VAN DIE EINDELOSE EN ONMEETBARE TYD IS AAN ELK VAN ONS OP AARD’ UITGEMEET! SNEL WORD DIT DEUR EWIGHEID OPGESLUK.
MARCUS AURELIUS (121-180 nC)
DIT IS VEEL BETER OM TE SWYG, WEG TE GAAN EN IETS NUTTIGS TE DOEN, AS OM URE LANK TE PRAAT OOR IETS WAT NIE VERANDER KAN WORD NIE.
UIT NEDERLAND
EK PRYS NOOIT ‘N DEUG WAT NOG NIE DIE TOETS VAN ‘N STORM DEURSTAAN HET NIE.
FRIEDRICH VON BODENSTEDT (1819-1892)
KENNIS IS SOOS GOEIE WYN, MAAR GEEN WYN KAN HOMSELF TEEN BEDERF VERWEER, AS DIE VAT WAARIN DIT BEWAAR GAAN WORD NIE SKOON IS NIE.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE (1533-1592)
AS ELKE MENS, IN PLAAS VAN DIE WêRELD TE PROBEER RED, HOMSELF EERS RED, IN PLAAS VAN OM DIE MENSDOM TE PROBEER BEVRY, HOMSELF EERS BEVRY, HOEVEEL SAL HY DAN NIE KAN BYDRA TOT DIE REDDING VAN DIE WêRELD EN DIE BEVRYDING VAN DIE MENSE NIE!
ALEXANDER IWANOWITSCH HERZEN (1812-1870)
ROEM IS NET DAMP, GEWILDHEID NET ‘N TOEVAL, RYKDOM NEEM VLERKE, MAAR KARAKTER BLY ALTYD STAAN.
HORACE GREELEY (1811-1872)